top of page

An introduction to nonviolent communication

De grondlegger van geweldloze – ook wel verbindende communicatie genoemd – is Marshall Rosenberg. Marshall groeide op in Detroit waar hij dagelijks geconfronteerd werd met geweld. Hij wilde begrijpen wat mensen aanzet tot geweld, ging klinische psychologie studeren en onderzocht manieren om vrede te stichten.


Hij ontwikkelde een methode om door middel van geweldloze communicatie je eigen behoeften en deze van anderen te horen en er mededogen voor te hebben. Ervan uitgaande dat we allemaal reageren vanuit een bepaalde behoefte en conflicten ontstaan wanneer er niet aan onze behoeften is voldaan.


Het toepassen van verbindende communicatie helpt om te begrijpen wat deze behoeften zijn en een manier vinden om elkaar tegemoet te komen.


Marshall werd ingeschakeld in scholen, gevangenissen, oorlogs- en conflictgebieden, families,… om er te bemiddelen en verzoening te vinden. Hij richtte het centrum voor geweldloze communicatie op, gaf trainingen over de hele wereld en werd geëerd als wereldwijde vredestichter. Hij overleed in 2015.

Bron: Youtube

Comments


bottom of page